Kulturë

Rivitalizimi i rrugës “Marin Barleti” në Prizren mbetet pa afat

Projekti “Rivitalizimi dhe integrimi socio-ekonomik i komunitetit lokal në rrugën ‘Marin Barleti’” përfshin projektet e restaurimit për 14 ndërtesa të trashëgimisë kulturore dhe është udhëhequr nga Qendra Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Prizren, dhe organizata joqeveritare “EC Ma Ndryshe”. Institucionet ende nuk kanë afat se kur do të nisin punimet

Një plan për kthimin e vlerave të qytetit historik të Prizrenit, vitin e kaluar, bëri bashkë shoqërinë civile dhe institucionet vendase e ndërkombëtare dhe u prezantua në publik me pompozitet.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në vitin 2019, u zotua ta fillojë pjesërisht zbatimin e pjesëve të caktuara të projektit, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Një vit pas prezantimit të projektit ideor, Bashkimi Evropian e ka hapur thirrjen për planin zbatues dhe mbikëqyrës të rrugës “Marin Barleti”. Në thirrjen që financohet me fondet “IPA 2016” është përfshirë edhe kinemaja “Lumbardhi”. Buxheti maksimal është 350 mijë euro dhe thirrja është e hapur deri më 4 qershor.