Kulturë

“The County” me gruan kundër kopesë

“The County” me gruan kundër kopesë

Për filmin e tij me humor të zi “Rams”, regjisori nga Islanda, Grímur Hákonarson, u frymëzua nga përralla për therjen e deleve nga vëllezërit që mendonin se disa nga delet mund të rrezikonin që të shkatërronin kopenë e tyre dhe mënyrën e jetesës.

Edhe te ky film ai tërheq një tjetër shtresë nga kultura nordike, duke kthyer vëmendjen e tij te një grua që gjen zërin e saj në mes të jetës së qetë bujqësore, duke lënë gjurmët e saj në një industri të dominuar nga burrat. Si paraardhësit e tij, “The County” gërsheton elemente të një tragjedie të prekshme me komedi absurde, duke vënë në pah një portret njerëzor ku komuniteti dhe vetmia bashkëjetojnë në një peizazh kontradiktës – gjeografik, personal dhe politik.