Kulturë

Filozofia e moralit ketmanist

Filozofia e moralit ketmanist

Artur de Gobino (Arthur de Gobineau), diplomat i lartë francez në Teheran në mesin e shekullit të 19të, në veprën e tij “Fetë dhe filozofitë e Azisë Qendrore” flet për institucionin e Ketmanit, i cili është praktikuar që në kohën e Persisë së lashtë. Sipas Gobinoit, Ketmani është mekanizëm me anë të të cilit njeriu në Persinë e lashtë e mbronte veten nga mendimet dhe ndjenjat e fshehta që ndrynte brenda vetes kundrejt fuqisë së pushtetit.

Praktika ketmane është metodë me anë të së cilës një individ apo një shoqëri, përmes shprehjes së jashtme të devotshmërisë, e fsheh qëndrimin e brendshëm kundërshtues ndaj pikëpamjeve apo autoriteteve, të cilat përbëjnë kërcënim për mbijetesën e tij/saj.