Kulturë

Paradoksi i emigrimit në Amerikë

Paradoksi i emigrimit në Amerikë

Për historianët e emigrimit, paradoksi është i pashmangshëm dhe i patejkalueshëm: Shtetet e Bashkuara kanë qenë dhe janë një komb emigrantësh dhe një komb që ndërsen periodikisht luftëra kundër tyre.

Si kandidat dhe president, Donald J. Trump (gjyshi i të cilit, nëna dhe gruaja e parë dhe e tretë ishin emigrantë), me ndihmën e dy këshilltarëve të tij për emigrim, Stephen Miller (stërnip emigrantësh) dhe Jared Kushner (stërnip i të mbijetuarve të Holokaustit), ka përshkallëzuar dhe hapur fronte të reja në këtë luftë.