Kulturë

Punimet për bazamentin e NEWBORN-it nisin pa leje

Punimet për bazamentin e NEWBORN-it nisin pa leje
 

Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore ka ndaluar punimet për rregullimin e bazamentit të monumentit NEWBORN. Kompania e angazhuar nga Komuna e Prishtinës kishte nisur punën pa pëlqim të Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve. Rrethimi i veprës kishte nisur duke u bazuar në një pëlqim të para dy vjetëve.

“Ndalohet çdo veprim i paautorizuar në asetin e trashëgimisë kulturore të quajtur ’NEWBORN’ i cili është i vendosur përballë Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, i përfshirë në Listën e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të shtetit”, shkruhet në vendimin e Inspektoratit, i protokolluar më 27 shkurt.