Kulturë

Dëshmi për funksionimin, arkivin, bibliotekën dhe politikat botuese të Rilindjes

Mes hirit e pluhurit, në mes asaj që konsiderohej e papërdorshme, shkrimtarja Ervina Halili vendosi të mbledh gjurmë të rrethanave historike të ish-shtypshkronjës “Rilindja”.

Ajo nisi mbledhjen e arkivave personale të shkrimtarëve kosovarë gjatë viteve 1945-1999.