Kulturë

Si përfundoi në Jugosllavi manastiri i “Shën Naumit”

Si përfundoi në Jugosllavi manastiri i “Shën Naumit”

Manastiri i Shën Naumit është kishë mesjetare. Në themelet e kishës së sotme të Shën Naumit, që gjendet 30 km. larg, në jug të Ohrit, në bregun e Liqenit të Ohrit dhe në afërsi të kufirit shtetëror shqiptaro-maqedon, janë konstatuar mbeturinat e një kishe të vjetër të Shën Arangjel Mihailit me themele trikonkale, e cila ka qenë ngritur nga Naumi i Ohrit, i njohur në historinë kishtare shqiptare me ermin Oshnari, në vitin 896.

Të shkruash për një ngjarje nga një distancë kohore prej më se 1100 vjetësh, kur jetoi themeluesi i Kishës së Shën Arangjel Mihailit, Naumi i shquar (Oshnari), është punë komplekse dhe e vështirë.