Kulturë

Harta e vitit 1689, në plan të parë Fushë Kosova (CAMPO CASSOVO)

Harta e vitit 1689, në plan të parë Fushë Kosova (CAMPO CASSOVO)

Në një cep të historisë së Kosovës së moçme: Atllasi i V. M. Coronelli-t i botuar në Venedik më 1689.

Në plan të parë këtu paraqitet Fushë Kosova (CAMPO CASSOVO), me theks të veçantë fortifikata e rrënuar e Veletinit, “Valetino ruin”, e cila është e vendosur në perëndim të Janjevës.