Kulturë

Një film për njerëzit e vegjël në kohë të mëdha

Një film për njerëzit e vegjël në kohë të mëdha
 

“Nëntori i ftohtë” nuk është film për historinë tonë të afërt, por film për historicitetin e mënyrës së të qenit tonë në kohë dhe hapësirë; është film për modusin reaktiv të të qenit tonë në botë, modus ky i cili edhe sot e kësaj dite vazhdon ta përcaktojë mënyrën e të qenit tonë. Të qenët tonë në gjendje afektimi - burimet e të cilit janë jashtë nesh, e jo në veten tonë – tashmë është një fakt ontologjik që mund të provohet në rrafshe të ndryshme të ekzistencës sonë kolektive, shkruan sot Koha Ditore.

Filmi “Nëntori i ftohtë” është film për njerëzit e vegjël në kohë të mëdha. Nëntori, si shenjë në hartën semiologjike të filmit, në rrafshin denotativ, pra, në kuptimin e parë të fjalës, shënjon një nga 12 muajt e vitit, ndërsa, cilësori “i ftohtë” e përcakton marrëdhënien që koha ka me lëvizjen, në fakt, me pamundësinë e ndryshimit brenda një mjedisi të caktuar socio-politik e ekzistencial.