Kulturë

Ekspozita me vepra të cilat në mënyrë satirike shpërfaqin ngjarjet që ndodhin në botë

 

Secili artist e ka pasur detyrë të realizojë vepra që shpërfaqin në mënyrë satirike, ngjarje që ndodhin në gjithë botën.

Elemente të jetës së përditshme kthehen në vepra artistike duke shpalosur tema aktuale, ikonografi religjioze, natyrën dhe humorin.