Kulturë

Nxënësit në Kaçanik mësojnë teknikën e artit 3D

Nxënësit në Kaçanik mësojnë teknikën e artit 3D

Teknikat e artit 3D janë ligjëruar para nxënësve të shkollës së mesme “Skënderbeu” në Kaçanik gjatë punëtorisë dy ditore të organizuar nga festivali i artit në hapësira publike, “Mural Fest”.

Kjo punëtori me të cilën aftësohen të rinjtë kaçanikas që të krijojnë vepra në formatin më aktual të dizajnit është realizuar në kuadër të programit “BRICK”.