Kulturë

Hapet aplikacioni për bursën në FAMU

 

Për vitin e pestë me radhë, Qendra Kinematografike e Kosovës ofron mundësinë e aplikimit në shkollën e filmit dhe televizionit të Akademisë së Arteve të Bukura në Pragë – FAMU.

FAMU është themeluar me dekret presidencial në vitin 1945 dhe ofron programe të akredituara dhe të certifikuara të studimit si në gjuhën çeke ashtu edhe në atë angleze.