Kronikë

Dënohet me tri vjet burgim pasi sulmoi seksualisht një të mitur në Prizren

Dënohet me tri vjet burgim pasi sulmoi seksualisht një të mitur në Prizren
 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti për të Mitur, njofton se të enjten ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të pandehurit O.H., i cili sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, akuzohet se ka kryer veprën penale "sulm seksual".

Sipas njoftimit, gjyqtarja për të mitur Kadrije Goga – Lubishtani, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor fillestar dhe pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit O.H, për veprën penale të ngarkuar sipas aktakuzës, të njëjtin e ka shpallur fajtor duke i shqiptuar dënim burgimi në kohëzgjatje prej tre vjet.