Kronikë

3 vjet e 6 muaj burgim personit që goditi me veturë për vdekje dy gra në rrugën “B”

3 vjet e 6 muaj burgim personit që goditi me veturë për vdekje dy gra në rrugën “B”
 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale ka shpallur Aktgjykimin kundër të akuzuarit L.M.

I akuzuari L.M është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 vjet e 6 muaj për veprën penale ‘Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par. 9 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës’.