Kronikë

Prokuroria Themelore në Ferizaj këtë javë ka ngritur 73 aktakuza

Prokuroria Themelore në Ferizaj këtë javë ka ngritur 73 aktakuza
 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, vetëm gjatë kësaj jave ka ngritur gjithsej 73 aktakuza, ka paraqitur 4 kërkesa për caktim të masës së paraburgimit dhe ka marrë 19 aktvendime për fillim të hetimeve.

Në Departamentin e Krimeve të Rënda, gjatë kësaj jave, janë ngritur 6 aktakuza dhe janë bërë 2 kërkesa për caktim të masës së paraburgimit.