Kronikë

Dënohet me 1 vjet burgim, trajtim psikiatrik dhe gjobë për tentim-vrasje në Pejë

Dënohet me 1 vjet burgim, trajtim psikiatrik dhe gjobë për tentim-vrasje në Pejë
Foto: Ilustrim

Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të pandehurit J.M.

Të pandehurin J.M, gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti dhe dënim me gjobë në shumë prej 1.000 euro të cilën është i detyruar ta paguajë në afat prej 90 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, e në rast të mospagimit të dënimit me gjobë do t’i zëvendësohet me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 50 ditëve, ashtu që çdo 20 euro të dënimit me gjobë i konvertohet në një ditë burgu.