Kronikë e zezë

Dënim me burgim prej tre muajsh ndaj A.Rr. për lëndim të lehtë trupor

Foto: Koha/Ilustrim
 

Gjykata Themelore në Ferizaj, ka shpall aktgjykim dënues ndaj të pandehurit A.Rr., shtetas i Republikës së Kosovës, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor.

Gjykata Themelore në Ferizaj, përkatësisht gjyqtari i Divizionit Penal, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, të pandehurin A.Rr. e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim me burgim efektiv në kohëzgjatje prej nëntëdhjetë ditëve