Kosovë

Kompensimi i paligjshëm i punëtorëve në Obiliq

 

Shumë punonjës të Komunës së Obiliqit gjatë vitit 2022 janë paguar për punë jashtë orarit në kundërshtim me Rregulloren për shtesat në pagë dhe kompensime të tjera të nëpunësve civilë. Edhe pse nuk ishin autorizuar paraprakisht nga mbikëqyrësit e drejtpërdrejtë, shuma totale që kanë përfituar këta punëtorë është afro 40 mijë euro

Komuna e Obiliqit i ka kompensuar 265 punonjës për punë jashtë orarit në kundërshtim me Rregulloren për shtesat në pagë dhe kompensime të tjera të nëpunësve civilë.

Shuma me të cilën janë kompensuar këta punëtorë gjatë vitit 2022 është afro 40 mijë euro.