Kosovë

Komuniteti ashkali në Lipjan kërkon përfaqësim të drejtë në institucione publike

 

Qytetarët e komunitetit ashkali në Komunën e Lipjanit ankohen se nuk janë të përfaqësuar në institucione publike. Thonë se nuk po merren parasysh kur bëhet fjalë për punësimin, e për këtë, kanë kritikuar udhëheqjen komunale. Në këtë qytet jetojnë rreth 3 mijë banorë të komuniteteve ashkali, rom e egjiptian

Banorët e komunitetit ashkali në Komunën e Lipjanit ndihen të nënçmuar sa i përket punësimit në institucione publike.

Përfaqësues të këtij komuniteti në Lipjan ankohen se institucionet nuk po e zbatojnë Ligjin për përfaqësim të komuniteteve pakicë në institucione publike. Po ashtu, thanë se si asnjëherë më parë, mes këtij komuniteti ka shumë të rinj e të reja me shkollim të lartë.