Kosovë

Komuna e Fushë-Kosovës shpenzon vetëm 4 për qind të mjeteve për projekte kapitale

 

Qeveria komunale e Fushë-Kosovës ka shpenzuar pak më shumë se 300 mijë euro në gjashtë muajt e parë të këtij viti për projekte kapitale. Sipas një infografike të Institutit GAP, komuna për periudhën janar-qershor ka realizuar vetëm 4 për qind të mjeteve për këtë kategori dhe është renditur e 23-ta në tabelë. Komunarët kanë heshtur lidhur me këtë, e nga opozita thanë se pavarësisht kërkesave e nevojave të qytetarëve, ekzekutivit komunal nuk po i intereson kjo punë

As gjysmë milioni euro nuk i ka shpenzuar Komuna e Fushë-Kosovës për investime kapitale këtë vit. Në infografikën e publikuar nga Instituti GAP ditë më parë, që i referohet periudhës janar-qershor 2023, Fushë-Kosova është renditur e 23-ta me 340 mijë e 563 euro të shpenzuara për projekte kapitale ose vetëm 4 për qind të buxhetit të paraparë për këtë kategori.

KOHA ka kontaktuar Zyrën për informim dhe zyrtarë të kabinetit të kryetarit Burim Berisha, por nuk kanë qenë të gatshëm të prononcohen për këtë çështje.