Kosovë

Kritikohet Komuna e Podujevës për moszgjedhjen e drejtorit të Qendrës për Punë Sociale

 

Prej tre vjetësh Qendra për Punë Sociale në Podujevë nuk ka drejtor. Ajo operon herë me ushtrues detyre të drejtorit e herë me të autorizuar të ushtruesit të detyrës.

Në shoqërinë civile kritikuan pushtetin lokal që e ka lënë në këtë gjendje qendrën, e cila merret me kategori të ndjeshme të shoqërisë.