Kosovë

Tregtarët në Mitrovicë shesin në trotuare, tregu mbetet jofunksional

 

Komunarët e Mitrovicës kanë dështuar të realizojnë planin dhe premtimin e dikurshëm se të gjithë shitësit e rrugëve do të vendosen në tregun e ri. Prej atëherë kanë kaluar më shumë se 10 vite dhe asnjë ndryshim nuk ka ndodhur, shitësit janë në rrugë, ndërsa hapësira e tregut e zbrazët.

Shitësit ankohen se lokacioni i caktuar për tregun e gjelbër nga ana e Komunës në vitin 2012, ndodhet larg qytetit andaj nëse vendosen atje, nuk do të kenë punë, sepse qytetarët do të blejnë nëpër dyqanet që janë më afër qendrës.