Kosovë

Graçanica dështon t’i prezantojë saktë 1.5 milionë euro

Komuna e Graçanicës
 

Komuna e Graçanicës nuk i ka pasqyruar saktë 1 milion e 530 mijë e 596 euro gjatë vitit 2021. Kjo është bërë e ditur në raportin vjetor të Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) që për këtë komunë ka nxjerr opinion të kualifikuar.

Në raportin vjetor të saj, ZKA-ja thotë se bazë për këtë opinion janë nënvlerësimi i të arkëtueshmeve në shumën mbi 1 milion euro, keqklasifikimi i shpenzimeve, prezantimi jo i saktë e mbivlerësimi për disa kategorive tjera buxhetore.