Kosovë

Podujeva me urdhëresë për mënyrën e shpenzimit të ujit, gjobë deri në 300 € për shkelësit

 

Kryetari i Komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi, ka nxjerr të mërkurën, urdhëresë për mënyrën e përdorimit të ujit për pije nga rrjeti i ujësjellësit për sezonin veror. Në këtë urdhëresë parashihen edhe gjobat për shkelësit e saj.

“Në sezonin veror, prej datës 01.05.2022 deri më 15.10.2022 ndalohet shfrytëzimi i ujit nga rrjeti i ujësjellësit, për: 1.1. Larjen e automjeteve, rrugëve, trotuareve dhe vendeve publike; 1.2. Ujitjen e kopshteve, fushave me barë, pemëve apo ndonjë fushe të agrikulturës; 1.3. Për subjektet afariste të cilat ushtrojnë veprimtarinë e larjes së automjeteve”, thuhet në nenin 2 të këtij dokumenti.