Kosovë

“Socio-Projekti 2” ofron grante për 14 gra nga Komuna e Prizrenit

 

Katërmbëdhjetë gra nga Komuna e Prizrenit do të përfitojnë grante për fillimin e bizneseve të tyre nga projekti “Stabilizimi i mëtejmë i komuniteteve pakicë dhe shumicë në Kosovë përmes mbështetjes së shtuar socio-ekonomike”

Për këtë arsye, Komuna e Prizrenit ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Fondacionin për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik – PREDA Plus, WEntrepreneur, që mbështeten nga ASB-ja.