Kosovë

Vlerësohet i kundërligjshëm vendimi i Kuvendit të Prizrenit për miratimin e buxhetit

 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka kërkuar nga organet komunale të Prizrenit që ta rishqyrtojnë vendimin rreth miratimit të buxhetit për vitin 2022. Kjo kërkesë nga opozitarët është vlerësuar si ogur i keq për fillimin e mandatit të koalicionit qeverisës komunal. Por zyrtarët e ekzekutivit lokal kanë pohuar se bëhet fjalë vetëm për çështje procedurale

Vendimi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit për miratimin e buxhetit komunal për vitin 2022 është vlerësuar i kundërligjshëm nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Sipas shkresës së nivelit qendror, ky akt është dashur që fillimisht të shqyrtohet në Komitetin për Politika dhe Financa.

Anëtarët e këtij kuvendi tek në seancën e mbajtur të enjten kanë votuar për themelimin e Komitetit për Politikë dhe Financa, si dhe për themelimin e Komitetit për Komunitete.