Kosovë

Podujeva e miraton buxhetin për vitin 2022

 

Kuvendi Komunal i Podujevës ka arritur të miratojë buxhetin për vitin 2022 dhe parashikimet buxhetore për vitin 2023-2024 në përpjekjen e dytë brenda disa muajve. Ky buxhet është miratuar me 18 vota pro, VV, PDK dhe 1 këshilltare e AAK-së, pas dështimit të parë që kishte ndodhur në shtator të vitit të kaluar. Edhe këtë herë LDK ka votuar kundër dhe 2 këshilltarë të AAK-së.

Fillimisht, drejtori për Buxhet dhe Financa, Fatlum Osmani, e ka bërë prezantimin e projket-buxhetit. Ai ka thënë se ky është prej dokumenteve më të rëndësishme, në të cilin paraqiten objektivat e të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore.