Kosovë

Komunës së Ferizajt i bllokohen xhirollogaritë

 

Mësimdhënësit në Komunën e Ferizajt vazhdojnë t’i kërkojnë pagat jubilare, pagesat e udhëtimit dhe shujtat ditore, të cilat u takojnë sipas Kontratës Kolektive.

Kjo ka bërë që shumica prej tyre t’u drejtohen përmbaruesve privatë. Kësaj kategorie Komuna iu ka borxhe deri 3.5 milionë euro.