Kosovë

Kuvendi Komunal i Ferizajt ua dërgon ftesat e para kuvendarëve në gjuhen serbe

 

Ftesa e Kuvendit Komunal në Ferizaj për mbledhjen e parë me kuvendarët është karakterizuar me një “lëshim” nga ana e sekretarisë së Kuvendit, të enjten. Kuvendarët kanë deklaruar se ftesat e tyre për mbledhjen e parë i kanë pranuar vetëm në gjuhen serbe e që konsiderojnë se KK-ja e Ferizajt nisi me “skandale”.

Amir Rexhepi, asamblist nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, ka thënë se është shqetësuese se si sekretaria e Kuvendit dhe Kryesuesi Xhavit Zariqi, kanë përpiluar pikat e rendit të ditës në gjuhen serbe.