Kosovë

Mjetet për COVID, Fushë-Kosova i harxhoi për mëditje të udhëtimit

 

Një pjesë të mjeteve të dedikuara për menaxhimin e pandemisë COVID-19, komunarët e Fushë-Kosovës i kishin shpenzuar për mëditje të udhëtimit zyrtar. Po ashtu, nga mjetet e transferuara te një OJQ me destinim për pagesën e pagës shtesë për menaxhimin e pandemisë COVID-19, shtesa në paga kishin marrë edhe menaxheri i kontratës nga ana e Komunës, drejtori i OJQ-së dhe dy të tjerë nga stafi i saj ekzekutiv

Mjetet e dedikuara për menaxhimin e pandemisë COVID-19, komunarët e Fushë-Kosovës nuk i kishin shpenzuar të gjitha për këtë qëllim.

Një pjesë të tyre ata i kishin shpenzuar edhe për mëditje të udhëtimit zyrtar. Ndërkohë që, nga kontrata ndërmjet Komunës dhe një OJQ-je për “Ofrimin e shërbimeve sociale, shëndetësore dhe tjera”, me destinim për pagesën e pagës shtesë për menaxhimin e pandemisë COVID-19, shtesa në paga kishin marrë edhe menaxheri i kontratës nga ana e Komunës, drejtori i OJQ-së dhe dy të tjerë nga stafi ekzekutiv.