Kosovë

Kuvendi i Prizrenit nuk e miraton propozim-rregulloren për menaxhimin e mbeturinave

 

Anëtarët e Kuvendit të Komunës së Prizrenit nuk e kanë miratuar propozim-rregulloren për menaxhimin e mbeturinave. Nga 27 anëtarët e pranishëm në vazhdimin e seancës së fundit të KK-së, 13 anëtarë kanë votuar kundër aprovimit të këtij akti komunal, derisa 12 kanë votuar për dhe 4 tjerë kanë abstenuar. Ndërkaq përplasjet verbale mes kuvendarëve opozitarë dhe Ekzekutivit kanë vijuar edhe pas këtij votimi, që janë përmbyllur pas intervenimit të kryesuesit të seancës.

Në fillim të shqyrtimit të propozim-rregullores për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Prizrenit, fjalën e ka marrë drejtori i Shërbimeve Publike, Osman Krasniqi. “Gjatë këtyre viteve të menaxhimit të mbeturinave Komuna respektivisht operatorët kanë has në vështirësi të radhës që është dashtë me u përcjellë në një rregullore që i definon pak më saktë disa raporte të menaxhimit të mbeturinave, në raport me qytetarin edhe në raport me mjetet dhe llojet e mbeturinave që do të menaxhohen”, ka thënë ai, duke shtuar se në këtë aspekt ka pas edhe vërejtje nga Zyra Kombëtare e Auditimit, sa i përket fshirjes apo ngarkimit të obligimeve për qytetarët lidhur me menaxhimin e mbeturinave.