Kosovë

Komuna e Prizrenit planifikon afër 53 milionë euro për buxhetin e vitit 2022

 

Komuna e Prizrenit ka planifikuar që në buxhetin e vitit të ardhshëm të ketë afër 5 milionë euro më shumë mjete sesa në buxhetin e këtij viti. Sipas zyrtarëve komunalë kjo rritje do të reflektohet sidomos në kategorinë e investimeve kapitale, ku parashihen 4.7 milionë euro më shumë sesa në buxhetin e vitit 2021.

Drejtoresha për Ekonomi dhe Financa në Komunën e Prizrenit, Leonora Çerreti ka bërë të ditur se kjo komunë ka filluar mbajtjen e dëgjimeve publike lidhur me Kornizën Afatmesme Buxhetore 2022-2024, ani pse ende nuk e ka pranuar qarkoren buxhetore nga Ministria e Financave.