Kosovë

Prizreni synon vendosjen e standardeve në autoparkingjet publike e private

 

Hapësirat publike, që shfrytëzoheshin si autoparkingje në Prizren, vazhdojnë të shërbejnë për parkimin e automjeteve, megjithëse nuk ka menaxhim të tyre, që prej muajit dhjetor të vitit 2019, kur ishte bërë lirimi i tyre si rrjedhojë e skadimit të kontratave të operatorëve ekonomikë.

Autoritetet lokale kanë bërë të ditur se çështja e menaxhimit të parkingjeve në hapësira publike do të trajtohet pas aprovimit të Rregullores për parkingjet, që përcakton standardet si për autoparkingjet publike ashtu edhe për ato në pronat private.