Kosovë

Prizreni ka mbyllur vitin 2020 me borxhe në vlerë 2.5 milionë euro

Prizreni ka mbyllur vitin 2020 me borxhe në vlerë 2.5 milionë euro
 

Komuna e Prizrenit vitin financiar 2020 e ka mbyllur me obligime të papaguara në vlerën mbi 2.5 milionë euro. Sipas raportit vjetor financiar, kjo komunë në fund të vitit të shkuar, ka pasur obligime në të gjitha kategoritë ekonomike të buxhetit, me ç’rast pjesa më e madhe e tyre ka figuruar te investimet kapitale me shumën prej afër 1.5 milionë euro.

Këshilltarët opozitarë pohojnë se nuk janë të befasuar me të dhënat e tilla, pasi që sipas tyre qeveria komunale në mandatin aktual disa herë ka vërtetuar paaftësinë për realizimin e projekteve si dhe për menaxhimin e mirë të parasë publike.