Kosovë

“Ditari digjital” ua mundëson prindërve të përcjellin fëmijët e tyre në shkolla

 

Që nga shtatori i këtij viti, të gjithë prindërit në shkollat e Komunës së Ferizajt përmes një platforme “Ditari Digjital” do të mund ta shikojnë gjendjen e fëmijëve të tyre rreth procesit të mësimnxënies.

Ajo ua mundëson secilit prindër që përmes telefonit ta shikojë fëmijën e tij a ka hyrë në objektin e shkollës, a është notuar etj.