Kosovë

Mjekët e shëndetit primar në Pejë ankohen në ordinancat private

 

Në Qendrat e mjekësisë familjare dhe ambulancat e Pejës, jo vetëm pandemia dhe pasojat e saj, kanë shtuar numrin e pacientëve, por sipas personelit mjekësor të shëndetit primar, qe disa muaj punën ua kanë ngarkuar tepër edhe ordinancat private specialistike.

Veçanërisht kjo vërehet në qendrat e shëndetit që mbulojnë disa lagje të mëdha të qytetit, sikur që është edhe Qendra e Mjekësisë Familjare numër 5 që mbulon tri lagjet e mëdha të Pejës dhe në të cilën gjendet edhe qendra e vetme për Covid-19 për tërë Pejën.