Kosovë

Prizreni sivjet synon uljen e vlerës së lartë të llogarive të arkëtueshme

Prizreni sivjet synon uljen e vlerës së lartë të llogarive të arkëtueshme
 

Obligimet e grumbulluara prej shumë vitesh të palëve të ndryshme ndaj Komunës së Prizrenit, në fund të vitit të shkuar kanë arritur shumën prej afër 23 milionë eurove.

Të dhënat lidhur me këto obligime janë shpalosur në raportin financiar të Komunës së Prizrenit për vitin 2020, ku në krye të listës së llogarive të arkëtueshme figuron tatimi në pronë me mbi 9 milionë euro, e pasuar nga taksat komunale për biznese me afër 8 milionë euro, taksat për mbeturina afër 4.8 milionë euro, lokalet afër 620 mijë euro, tregjet 183 mijë euro, etj. Në këtë raport gjithashtu theksohet se Kuvendi i Komunës në vitin e shkuar ka miratuar vendimin për faljen e borxheve në emër të taksës komunale për biznese, lokalet afariste, tavolinat, etj.