Kosovë

Në 11 vjetët e fundit rreth 3300 pejanë kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës

 

Pejë, 10 shkurt - Qytetarët e Pejës që jetojnë në shtetet e jashtme edhe vitin e kaluar kanë vazhduar të heqin dorë nga shtetësia e Kosovës. Gjatë vitit 2020, siç tregojnë në Ofiqarinë e Komunës së Pejës, janë paraqitur 97 kërkesa për lirim nga shtetësia e Kosovës dhe për të mbajtur shtetësinë e vendit ku jetojnë.

Për dallim nga vitet e kaluara, që numri i kërkesave ka qenë gjithnjë në rritje, vitin e kaluar këto kërkesa kanë qenë në numër më pak se vitin paraprak. Por në Ofiqarinë e Pejës rënien e kërkesave e ndërlidhin me situatën e krijuar nga pandemia.