Kosovë

Kompanitë ndërtimore në Lipjan degradojnë rrugët e qytetit

Kompanitë ndërtimore në Lipjan degradojnë rrugët e qytetit
 

Gjatë periudhës së fundit kohore kompanitë e ndryshme ndërtimore në Lipjan gjatë bartjes së materialeve të ndryshme me automjete transportuese, përveçse po i dëmtojnë rrugët lokale ato shpeshherë po mbulohen edhe me baltë.

Në disa rrugë të qytetit balta po e vështirëson qarkullimin e këmbësorëve por edhe të automjeteve. Së fundi më së shumti po ndoten rrugët përgjatë hekurudhës së qytetit. Rreth kësaj çështje ka reaguar kuvendari nga radhët e AAK-së Ramiz Qeriqi, i cili ka thënë se Inspektorati dhe Policia duhet të jenë më aktiv në monitorim të kompanive të ndryshme ndërtimore të cilat nëpërmjet automjeteve transportuese po i degradojnë dhe po i ndotin rrugët e qytetit.