Kosovë

Prizreni vazhdon mbështetjen për 5.000 familje skamnore me pako ushqimore e higjienike

Prizreni vazhdon mbështetjen për 5.000 familje skamnore me pako ushqimore e higjienike
 

Komuna e Prizrenit synon që të vazhdojë mbështetjen për familjet skamnore të rrezikuara nga pandemia COVID-19.

Sipas autoriteteve lokale edhe në këtë fazë, 5 mijë familje do të përfitojnë pako ushqimore dhe higjienike. Bazuar në të dhënat e publikuara në sistemin elektronik të prokurimit publik, aktiviteti “Furnizim me pako ushqimore për familjet skamnore të rrezikuara nga COVID-19 në Komunën e Prizrenit” është iniciuar në fund të muajit nëntor të vitit të shkuar, me ç’rast në njoftimin për kontratë shkruan se afati kohor për dorëzimin e tenderëve është shkurtuar.