Kosovë

Komunarët e Podujevës e akuzojnë ish-pushtetin për keqplanifikim të buxhetit

Komunarët e Podujevës e akuzojnë ish-pushtetin për keqplanifikim të buxhetit

Afro 2 milionë euro nga granti qeveritar do t’i humbin Komunës së Podujevës për shkak të mosshpenzimit me kohë.

 

Afro 2 milionë euro nga granti qeveritar do t’i humbin Komunës së Podujevës për shkak të mosshpenzimit me kohë.

Zyrtarët e rinj komunalë thonë se ish-Qeveria e LDK-së e kishte dorëzuar mandatin me afro 4 milionë euro suficit.