Kosovë

Asfalt në pronë private, pronari ua ndalon shfrytëzimin e rrugës banorëve të tjerë në Lipjan

Rruga “Nazmi Reçica” në Rubovc të Lipjanit është asfaltuar nga Komuna, por ajo nuk po shfrytëzohet.

Këtë nuk po e lejon pronari i parcelës pasi që, sipas tij, rruga ka qenë private dhe madje Komuna e ka shtruar asfaltin pa dijeninë e tij.