Kosovë

Gjilani dhe Vitia miratojnë buxhetet komunale për vitin 2021

 

Kuvendi Komunal i Gjilanit dhe Kuvendi Komunal i Vitisë kanë miratuar buxhetet komunale për vitin e ardhshëm.

Buxheti i komunës së Gjilanit për vitin 2021 është 27 milion e 734 mijë euro. Përqindja më e madhe e buxhetit do të shpenzohet për kategorinë e pagave dhe mëditjeve që është një shumë prej 15 milion e 894 mijë euro apo 57 për qind e buxhetit të përgjithshëm. Për kategorinë e investimeve kapitale janë ndarë 6 milion e 266 mijë euro.