Kosovë

Projekti i Stacionit në Gjilan peng i procedurave të prokurimit

Projekti i Stacionit në Gjilan peng i procedurave të prokurimit

Projekti i ndërtimit të stacionit të autobusëve në komunën e Gjilanit ende nuk është implementuar. Komuna ka shpallur tenderin në vlerë mbi 700 mijë euro dhe ka përzgjedhur kompaninë fituese për kryerje të punimeve, mirëpo më pas lënda ka përfunduar për shqyrtim në Organin Shqyrtues të Prokurimit pasi kompanitë e tjera të cilat nuk janë shpallur fitues të tenderit, janë ankuar ndaj vendimit të cilin e kishte marr zyra e prokurimit në Gjilan raporton Koha.

Shefi i prokurimit në Gjilan, Izet Kurteshi ka deklaruar se ata janë në pritje të shqyrtimit të lëndës nga OSHP-ja e cila njihet edhe si gjykata e tenderëve ku edhe shqyrtohen pretendimet e palëve dhe më pas merret një vendim.