Kosovë

Shoqëria Civile thotë se ndërtimi i rrugës Deçan-Plavë është obligim i ndërtuesit të hidrocentraleve

Me vite komuna e Deçanit dhe Manastiri nuk kanë mundur të merren vesh rreth ndërtimit të rrugës brenda Zonës së Veçantë të Mbrojtur.

Por, sipas aktivistëve të shoqërisë civile, këto kundërshtime nuk do të ekzistonin sikur kompania që ndërtoi hidrocentralet në këtë zonë të përmbushte detyrimet e saj.

Kjo çështje figuron si detyrim i kompanisë ndaj komunës së Deçanit në një marrëveshje të nënshkruar ndërmjet palëve më 16 mars 2012, lidhur me shfrytëzimin e pronës komunale për ndërtimin e hidrocentraleve, e të cilën e ka publikuar organizata “Pishtarët”.