Kosovë

Prizreni mundëson pagesën me këste të taksës administrative për lejet ndërtimore

Prizreni mundëson pagesën me këste të taksës administrative për lejet ndërtimore

Kërkesa e komunitetit të biznesit që merret me ndërtim të lartë në Prizren për mundësimin e pagesës me këste të taksës administrative për lëshimin e lejeve ndërtimore, është miratuar nga shumica e anëtarëve të Kuvendit të Komunës së Prizrenit.

Këshilltarët që kanë kërkuar mbështetje për këtë vendim kanë theksuar se me këtë formë të pagesës krijohen lehtësira për këtë sektor, që është goditur nga pandemia COVID-19.