Kosovë

Qytetarët e Graçanicës ngarkohen me fatura më të larta në kundërshtim me Rregulloren

Qytetarët e Graçanicës ngarkohen me fatura më të larta në kundërshtim me Rregulloren
 

Drejtuesit e pushtetit komunal në Graçanicë kanë diskriminuar qytetarët kur kanë aplikuar çmim më të lartë të faturave të tatimit në pronë në kundërshtim me rregulloren përkatëse.

Megjithëse ky dokument i parasheh katër zona në të cilat ndryshon edhe çmimi, zyrtarët komunalë kanë aplikuar faturat vetëm për tri zona. Kjo, sipas Zyrës Kombëtare të Auditimit, ka bërë që të ketë mbifaturim për më shumë se 6 mijë euro dhe nënfaturim për afro 1 mijë euro, shkruan KOHA.