Kosovë

Një person incizohet duke hedhur bërllok në lumin e fshatit Muzeqinë

Numër i madh i mbeturinave ka mbuluar shtratin e lumit në Muzeqinë të Shtimës.

E siç duket, fajtorë për hedhjen e tyre janë vetë banorët e kësaj pjese.