Kosovë

Kthehet në rivlerësim prokurimi për infrastrukturën e Parkut të Biznesit në Prizren

Kthehet në rivlerësim prokurimi për infrastrukturën e Parkut të Biznesit në Prizren

Procedurat e prokurimit për ndërtimin e infrastrukturës në Parkun e Biznesit në Lubizhdë të Prizrenit ende nuk janë përmbyllur. Kjo lëndë së fundmi është kthyer në rivlerësim nga Organi Shqyrtues i Prokurimit, i cili ka konstatuar se Komuna e Prizrenit vlerësimin e ofertave nuk e ka bërë konform legjislacionit në fuqi.

Për këtë arsye 'Gjykata e tenderëve' ka anuluar njoftimin e autoritetit kontraktues për dhënie të kontratës.