Kosovë

Kundërshtohet zhvendosja e tregut të gjelbër

 

Komuna e Lipjanit planifikon ta zhvendosë tregun e gjelbër nga qendra e qytetit, mirëpo një plan i tillë po kundërshtohet nga kuvendarët.

Kryetari i kësaj komune, Imri Ahmeti, ka thënë se me planin rregullativ urban në lokacionin e tregut parashihen ndërtime të larta.